ZRS KOPER OBJAVIL DVA NOVA RAZPISA: Iščejo kandidate za mlade raziskovalce na teh dveh področjih

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je objavilo dva nova razpisa za mlade raziskovalce.

Prvi javni razpis je za kandidate za mlade raziskovalce na raziskovalnem področju humanistike. Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Program bo potekal pod mentorstvom prof. dr. Nadje Furlan Štante. Več informacij o razpisu je dostopnih na tej povezavi.

Drugi javni razpis pa je na področju zgodovinopisja. Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Sredozemlje in Slovenija na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Program bo potekal pod mentorstvom dr. Tilna Glavine. Več informacij o razpisu pa je dostopnih na tej povezavi.

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. julija do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno  30. julija (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.