STARŠI OTROK LETNIKA 2014, POZOR! Potekajo vpisi v osnovno šolo, na Obali jih je na izbiro 19

Slovenija

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred. V slednjega morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2014. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo.

V kolikor starši menijo, da njihov otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati. Predlog lahko poda tudi zdravstvena služba. Število vpisanih z odloženim vpisom se je v zadnjih letih sicer precej povečalo. Še v šolskem letu 2010/2011 je bilo v 1. razred z odloženim vpisom vpisanih 809 otrok ali 4,5 odstotka vseh, v letošnjem šolskem letu pa že 2393 otrok oziroma 11,4 odstotka vseh.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon sicer posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri nato odloči ravnatelj. V primeru, da pride do pritožbe, o njej odloči pritožbena komisija. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v letošnjem šolskem letu v osnovno šolo predčasno vpisanih 22 otrok.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed nekaj več kot 450 javnih ali eno izmed šestih zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program. Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Na Obali je 19 osnovnih šol, nekatere med njimi imajo podružnice: OŠ Anton Ukmar Koper, Cirila Kosmača Piran (podružnica Portorož), Dante Alighieri Izola, Osnovna šola Dekani, OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini, OŠ Dušana Bordona Koper, OŠ Elvire Vatovec Prade (podružnica Sv. Anton), Osnovna šola Ankaran, OŠ Istrskega odreda Gračišče, OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Livade Izola, OŠ Lucija (podružnica Strunjan), OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper (podružnice Bertoki, Hrvatini, Semedela), OŠ Sečovlje (podružnica Sveti Peter), OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran (podružnica Lucija in Sečovlje), OŠ Vojke Šmuc Izola (podružnica Korte). Na svojih spletnih straneh že vabijo v vpisu, tam pa so na voljo tudi natančne informacije z datumi.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija