ZA BOLJŠE MEDSEBOJNO SODELOVANJE: Izolski raziskovalni inštitut InnoRenew CoE gostil 10. kongres Akustične zveze Alps Adria (FOTO)

Izola

Slovensko društvo za akustiko (SDA) je, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in InnoRenew CoE, organiziralo 10. kongres Akustične zveze Alps Adria (AAAA – Alps Adria Acoustics Association). Kongres, ki je potekal od 20. do 21. septembra 2023 v stavbi InnoRenew CoE, je v Slovenijo privabil več kot 80 mednarodnih strokovnjakov s področja akustike. 

Kongres se je začel z otvoritveno slovesnostjo, na kateri je Dr. Mateja Dovjak, predsednica kongresa, pozdravila vse udeležence: "Na dvodnevni konferenci boste lahko prisluhnili številnim predavateljem iz enajstih različnih držav, ki bodo spregovorili o različnih področjih in vidikih akustike."

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, pa je v svojem uvodnem govoru poudarila, da je akustika zelo pomembna tudi v okviru trajnostnega razvoja"Na InnoRenew CoE delamo na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, a hkrati spodbujamo interdisciplinaren pristop pri raziskovanju in inovacijah. Zavedamo se, da je akustika pomemben del tega, in prav zato sem zelo vesela, da ste se danes zbrali pri nas, v tako velikem številu."

Udeležence sta pozdravila še Beata Mesterhazy iz madžarskega znanstvenega društva Hungarian Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Picture and Theatre Technology (OPAKFI) in dr. Marko Horvat iz Hrvaškega akustičnega društva.

Sledila je predstavitev dr. Janka Slaviča, enega od petih osrednjih govorcev na kongresu, ki je predstavil prepoznavanje zvoka in vibracij s pomočjo hitre kamere. Dr. Roland Sottek je razpravljal o razvoju metrik kakovosti zvoka z uporabo modelov, ki temeljijo na človeškem zaznavanju, dr. Jonas Brunskog pa je spregovoril o izzivih pri zvočni izolaciji lesenih stavb. Dr. Goran Pavić, četrti osrednji govorec, je predstavil temo modeliranja zvoka in vibracij z uporabo pristopa virtualnih virov. Dr. Rok Prislan, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, pa je predstavil načrtovanje in gradnjo laboratorija za akustiko v InnoRenew CoE. Udeleženci so si laboratorij lahko tudi ogledali.

Na dvodnevnem kongresu so nacionalni in mednarodni strokovnjaki predstavili številne znanstvene in uporabne članke o svojih raziskovalnih in strokovnih dejavnostih na vseh področjih akustike.

Zlati sponzorji kongresa – IMS merilni sistemi d.o.o., Rothoblaas, Dewesoft measurement innovation in Knauf insulation – so udeležencem predstavili svoje najnovejše inovacije in tehnološke rešitve na področju akustike.

Teme kongresa so zajemale zlasti gradbeno in prostorsko akustiko, govorno akustiko, hrup v naravnem in življenjskem okolju, hrup in vibracije strojne opreme, zakonodajo, tehnike merjenja, psihoakustiko in percepcijo zvoka, analizo signalov, nelinearno akustiko in hidroakustiko.

Znanstveni kongres o akustiki organizirajo vsaki dve leti z glavnim ciljem združiti akustike iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter drugih evropskih držav, da si izmenjajo znanje, rezultate raziskav in okrepijo medsebojno sodelovanje.

10. kongres Akustične zveze Alps Adria se zahvaljuje sponzorjem – IMS merilni sistemi d.o.o., Rothoblaas, Dewesoft measurement innovation, Knauf insulation, HEAD acoustics, Getzner Werkstoffe, Fragmat in Domel.