SPREMENJEN PROMETNI REŽIM SKOZI SEČOVLJE: Dela bodo potekala do sredine novembra

Piran

Zaradi obnove dotrajane vodovodne infrastrukture in polaganja optičnega omrežja bo v obdobju od 25. septembra do 14. novembra na cesti skozi Sečovlje, od stavbe krajevne skupnosti do gasilskega doma, veljal spremenjen prometni režim.

Od 25. septembra do 14. oktobra bo zapora ceste skozi Sečovlje popolna, obvoz pa bo usmerjen prek Parecaga, kjer bo promet urejal semafor. Nadaljnja dela bodo potekala od 16. oktobra do 6. novembra, pri čemer bo med 6. in 8. uro ter med 13. in 16. uro veljala delna zapora, medtem ko bo ostali čas veljala popolna zapora. Popolna zapora bo veljala tudi tri dni med 7.  in 14. novembrom, in sicer med 8. in 13. uro, ko bo izvedena preplastitev ceste.

Prometna ureditev po obvozu in ob delni zapori bo potekala izmenično enosmerno. Šolski avtobusi bodo vozili do šole po ustaljenem urniku, medtem ko bodo ostali avtobusi do Sečovelj vozili do avtobusne postaje pred Sečovljami, ob državni cesti. Šolski avtobusi med prevozom od šole proti Parecagu bodo vozili po enosmerni cesti mimo stare šole. V tem času bo promet fizično zaustavljen pred odcepom na enosmerno cesto.

Zapora ceste bo najbolj omejila mobilnost krajank in krajanov Parecaga, Sečovelj, Dragonje, Sv. Petra, Nove vasi in Padne. Vse občane in obiskovalce prosijo, da svoje poti načrtujejo v skladu z začasno zaporo ceste ter upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

Občina Piran je odobrila naslednje zapore ceste v Sečovljah:

1. Popolna zapora ceste od hišne številke 39 do številke 49 v 1. in 2. kampadi od 25. septembra do 14. oktobra.

2. Popolna zapora ceste od hišne številke 49 do številke 62 v 3. in 4. kampadi od 15. oktobra do 6. novembra med 8. in 13. uro ter med 16. in 18. uro.

3. Delna zapora ceste od hišne številke 49 do številke 62 v 3. in 4. kampadi od 15. oktobra do 6. novembra med 6. in 8. uro ter med 13. in 16. uro ter po 18. uri.

4. Urejen obvoz preko javne poti skozi Parecag (mimo gostišča Marička, sledite oznakam za obvoz).

5. Popolna zapora ceste od hiše številke 39 do številke 62 za tri dni v obdobju od 7. novembra do 14. novembra med 8. in 13. uro zaradi asfaltiranja ceste.

6. Pri izvedbi vkopa komunalnih naprav v občinsko cesto.

Občina Piran se zahvaljuje vsem za razumevanje in strpnost med izvedbo nujnih del, ki bodo prispevala k izboljšanju stanja infrastrukture v skupnosti. Za dodatne informacije in morebitne spremembe v prometni ureditvi vas vabijo, da spremljate uradno spletno stran občine.