delovna dovoljenja in soglasja
VSE VEČ TUJCEV TUDI V SLOVENSKI ISTRI: V porastu predvsem prihodi Kosovcev

Tudi obalno gospodarstvo se vedno bolj zanaša na tujce. Število delovnih dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo se...