60. beneški bienale
VSI MI, BLIŽNJI IN TUJI DRUG DRUGEMU: Umetniško raziskovanje študentov Fakultete za humanistične študije (FOTO)

Umetniški komentar vsakdanjih resničnosti in osrednje teme letošnjega 60. beneškega bienala Tujci povsod (Stranieri Ovunque/Foreigners...