Zahtevajte račun tudi čez praznike

Slovenija

Tržni inšpektorat potrošnike poziva, naj tudi v času praznikov zahtevajo račun pri ponudnikih blaga in storitev. Cvetje in sveče ponudniki prodajajo tudi v bližini pokopališč, kjer pa morajo biti stojnice primerno označene, za prodano blago pa morajo ponudniki izdati račun.

Na premičnih stojnicah lahko prodajajo trgovci, cvetličarji in vrtnarji, ki so ustrezno registrirani, pa tudi kmetje z urejenim statusom. Ponudniki blaga, morajo imeti stojnice označene z navedbo podjetja in sedežem trgovca, blago mora imeti vidno označeno ceno (ali na samem izdelku ali na polici pred izdelkom ali na ceniku). Za prodano blago so potrošniku dolžni izdati račun, zato potrošnike tržni inšpektorat poziva, da v primeru, da jim prodajalec računa ne izda, od njega zahtevajo izdajo računa.

V zadnjih letih se zlasti na večjih pokopališčih pojavljajo tudi posamezniki, ki zlasti starejšim potrošnikom, proti plačilu, opravljajo razne storitve (prevoz peska oziroma zemlje od prodajalne do groba, posip peska okrog groba, čiščenje groba ipd.), pa za opravljanje te dejavnosti niso registrirani oz. vpisani v Poslovni register. "Tak posameznik za opravljeno storitev ne izda računa, saj gre za delo na črno, ki je prepovedano," opozarjajo inšpektorji.

Preko kampanje Zbudimo se! potrošnike tržni inšpektorat poziva, da lahko vsak primer neizdaje računa ali dela na črno prijavijo pri njih. Ker je neizdaja računa opredeljena tudi kot hujši davčni prekršek, lahko podajo prijavo tudi na pristojni davčni inšpekcijski organ.