VELIKO ZANIMANJA: Ajdovska občina v ureditev novih poslovnih con

Vipavska dolina

Ajdovska občina pospešeno gradi poslovne cone, za katere je veliko zanimanja. Po besedah ajdovskega župana Tadeja Beočanina so podjetniško-obrtne cone na obrobju Ajdovščine skoraj že zapolnjene, zato so z rebalansom občinskega proračuna več denarja namenili za nakup nepremičnin, ki jih bodo uredili v nove poslovne cone.

Poslovne cone v neposredni okolici mesta Ajdovščina so že relativno zapolnjene, Beočanin pa je za STA napovedal, da bodo v prihodnjem letu dni do letu in pol tudi popolnoma polne.

"Ko bodo te poslovne cone v okolici Ajdovščine popolnoma zapolnjene, bomo vse sile usmerili v urejanje in polnjenje poslovnih con v Gojačah in Črničah, vzporedno pa pripravljali vse potrebno za ureditev nove poslovne cone v okolici Ajdovščine," je povedal Beočanin.

Zanimanje za gradnjo novih poslovnih objektov v teh conah je veliko, prihajajo tako domači podjetniki in obrtniki kot tudi iz drugih slovenskih krajev in tujine. Občina Ajdovščina namreč omogoča gradnjo brez plačila komunalnega prispevka, saj je del denarja za urejanje con pridobila kot nepovratna sredstva iz razvojnih evropskih skladov.

"Ta denar bomo porabili za urejanje komunalne opreme v novih poslovnih conah," je še pojasnil ajdovski župan.

Občina Ajdovščina podjetnike in obrtnike privablja tudi z drugimi ugodnostmi. Ponuja različne subvencije občine za razvoj gospodarstva. Tako lahko pridobijo subvencije obrestne mere najetih posojil za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete in subvencije za novo zaposlene.

Na ajdovski občini napovedujejo tudi številne spodbude in subvencije za razvoj turizma in nastanitvenih kapacitet, saj je obisk vedno večji še posebej po uvrstitvi Vipavske doline med top deset destinacij po izboru Lonely Planeta.

Deli novico: