V TOLMINSKEM LOMU DOBILI VODOVOD: Odslej krajanom ne bo več treba prekuhavati vode

Posočje

V prvih julijskih dneh je začel obratovati vodovod v Tolminski Lom, ki je ena največjih in najzahtevnejših investicij Občine Tolmin v zadnjih dveh letih. Zaradi velikosti in redke poseljenosti občine je potrebno dograditi še več vodovodnega omrežja, zato bodo z delom nadaljevali, je povedal tolminski župan Uroš Brežan.

V okviru investicije, ki jo je vodila Komunala Tolmin, so izvajalci vgradili 2443 metrov vodovodnih cevi, zgradili nov vodohran s prostornino 120 kubičnih metrov za celoten vodovodni sistem Tolminski in Kanalski Lom, novo črpališče z daljinskim nadzorom in vodenjem v vodohranu Drobočnik, tlačni vod od vodohrana Drobočnik do novega vodohrana Tolminski Lom ter povezovalni cevovod med novim in starim vodohranom v Tolminskem Lomu. Poleg tega so tudi sprali in dezinficirali obstoječe vodovodno omrežje v Tolminskem Lomu.

V traso vodovoda so položil tudi omrežje za potrebe telefonije na območju obeh Lomov. Vrednost gradbenih del prve faze investicije znaša 763.000 evrov.

Prebivalci Tolminskega Loma so se s pitno vodo oskrbovali iz lokalnega vodnega vira, zaradi njene oporečnosti pa so morali vodo prekuhavati. V poletnih mesecih je vode velikokrat tudi zmanjkalo, takrat so jih s pitno vodo oskrbovali gasilci, ki so jim jo dovažali v cisternah. "Uresničitev dolgoletne želje prebivalcev Tolminskega in Kanalskega Loma, da bi iz njihovih pip pritekla pitna voda iz vodovoda Zadlaščica, pomeni velik preboj na področju vodooskrbe na območju obeh Lomov," je povedal Brežan.

Tolminska občina je v proračunu za prihodnje leto že rezervirana sredstva za gradnjo novega vodovoda proti zaselku Široko. Brežan upa, da se bodo našla finančna sredstva tudi v naslednjih letih, da bi do konca aktualnega mandata vodo speljali tudi območje Kanalskega Loma, kjer so težave največje.

Vlaganje v vodooskrbo na območju obeh Lomov ostaja sicer ena od prioritet Občine Tolmin, potrjuje župan Brežan. Zato je že v teku nadaljevanje projektiranja za naslednjo fazo investicije.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija