V Izoli bodo prodajali nepremičnine

Izola

Občina Izola obvešča, da bo v ponedeljek, 11. novembra, ob 14. uri v sejni sobi Občinskega sveta Občine Izola na Kristanovem trgu 1 potekala javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti občine.

Predmet javne dražbe bodo nepremičnine, ki se nahajajo na območju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ter nepremičnine v naselju Baredi in v naselju Korte. Tri nepremičnine se nahajajo na stanovanjskem območju, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov – dvojčkov.

Besedilo dražbe je objavljeno v današnjem Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Izola.

Ena nepremičnina se nahaja na poslovno-obrtnem območju, kjer je predvidena gradnja objekta za proizvodno, uslužnostno, poslovno ali trgovsko dejavnost ob dopolnitvi stanovanjskega fonda.

Nepremičnina na Baredih je primerna za izgradnjo stanovanjske stavbe in ureditev dvorišča, štiri nepremičnine v Kortah blizu zadružnega doma pa so namenjene novogradnji stanovanjskih objektov.