TEHNOLOGIJE ZA STAREJŠE ODRASLE: Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje

Koper

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je skupaj z Domom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, organiziral dogodek, na katerem so predstavili tehnologije za starejše odrasle, ki so jih partnerji razvili v okviru evropskega projekta Pharaon – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje.

V stavbi inštituta InnoRenew CoE so se tako zbrali projektni partnerji Pharaona, ponudniki tehnologij, prebivalci in zaposleni domov za starejše občane iz cele Slovenije. Spoznali so tehnologije, ki starejše odrasle podprejo pri bolj samostojnem ter neodvisnem življenju, izboljšajo njihovo počutje, njihovim skrbnikom pa olajšajo oskrbo.

Srečanje je bila edinstvena priložnost, da so se udeleženci seznanili z obstoječimi tehnološkimi napravami in orodji iz evropskega projekta Pharaon. Cilj projekta, ki se izvaja v petih evropskih državah, je namreč izboljšati kakovost življenja, socialno vključenost, neodvisnost in splošno zdravje starejših odraslih, in hkrati skrbnikom omogoča bolj prilagojeno oskrbo starejših odraslih.

Poleg spoznavanja in preizkušanja obstoječih tehnologij, so udeleženci ob obisku pridobili informacije o trenutnem stanju in razvoju na področju tehnološke pomoči starejšim odraslim. Partnerji projekta, predvsem pa ponudniki tehnologij, so pridobili povratne informacije in mnenja o ponujenih rešitvah, ki jih kasneje lahko bolje prilagodijo izraženim potrebam potrošnikov.

Naslednji dan so pripravili okroglo mizo, ki jo je moderirala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in na kateri so sodelovali različni deležniki – arhitekti, starejši odrasli, ponudniki tehnologij in raziskovalci – in razpravljali o praksah in pridobljenih izkušnjah glede dela s starostniki in novo tehnologijo.

"Z diskusijo med različnimi deležniki smo želeli vključiti starejše odrasle v proces razvoja  tehnoloških rešitev ter temeljito razpravljati o ustreznosti le-teh," je dejala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in dodala: "Slišali smo njihove predloge in skupaj razmislili o inovativnih rešitvah za izboljšanje kakovosti življenja starejših odraslih."