SE BO UREDITEV JERNEJEVEGA KANALA VENDARLE PREMAKNILA Z MRTVE TOČKE? Februarja podrobnejša časovnica ukrepov

Piran

Okolje Piran bo skupaj s piransko občino in direkcijo za vode do 15. februarja pripravilo podrobnejši načrt in časovnico predvidenih ukrepov v Jernejevem kanalu, so po navedbah ministrstva za okolje sklenili na sestanku minuli petek. Pri tem naj bi država prevzela mulj, ki ga bodo izkopali pri morebitnem poglabljanju ribiškega pristanišča.

Tudi po odstranitvi zapuščenih plovil pred letom dni in napovedih ministra Simona Zajca o skorajšnji ureditvi območja ostaja Jernejev kanal vse do danes neurejen, poln črnih privezov in zasilnih pomolov. Če so na piranski občini nedavno opozorili, da kanal spada v območje Krajinskega parka Sečovlje in je v lasti države, zaradi česar občina nima pristojnosti v smislu upravljanja, pa se zdaj zdi, da bi se zadeve utegnile premakniti.

Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so v ponedeljek navedli, da je bil na zadnjem sestanku med ministrom Zajcem in predstavniki občine minuli petek izražen interes za ureditev lokalnega pristanišča. Konkretno je bila izražena namera, da bi upravljavec pristanišča postalo komunalno podjetje Okolje Piran, ki bo pridobilo vodno dovoljenje ter pričelo z upravljanjem in postopnim urejanjem pristanišča.

Na omenjenem sestanku so tudi sprejeli odločitev, da Okolje Piran v sodelovanju z občino in Direkcijo RS za vode do 15. februarja pripravi podrobnejši načrt in časovnico predvidenih ukrepov. Po tem datumu bo znan bolj konkreten terminski plan urejanja pristanišča. S strani države oz. direkcije pa je bil kot pomoč pri urejanju pristanišča že izražen interes za prevzem mulja, izkopanega pri morebitnem poglabljanju pristanišča, ki bi ga direkcija nato uporabila za vgradnjo v visokomorske nasipe, so navedli na ministrstvu.

Kot so dodali na MOP, je direkcija do zdaj iz Jernejevega kanala odstranila potopljena plovila, pričakovati pa je, da bo upravljavec v načrt ukrepov vključil tudi ureditev pomolov in privezov.

Ureditev Jernejevega kanala pa je tesno povezana tudi z načrti Občine Piran za ribiško pristanišče Seča ob vhodu v kanal. Predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je presoja okoljskih vplivov. Pri tem so na občini navedli, da na Agenciji RS za okolje (Arso) še niso podali presoje omenjenih vplivov oz. se niso izjasnili, ali bo za predvidene posege ta presoja sploh potrebna.

Po podatkih Arsa, ki so jih posredovali z ministrstva, so po vložitvi formalno popolne vloge za ribiško pristanišče v avgustu septembra šli v pridobivanje mnenj o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne. Zavoda za varstvo narave ter za varstvo kulturne dediščine sta podali mnenji, da presoja ni potrebna, ministrstvo za zdravje pa je konec oktobra pripravilo mnenje, po katerem je presoja vplivov potrebna. Po odobritvi dodatnih rokov za izjasnitev (tudi na željo občine) in vložitvi dodatnih dokumentov je Arso nazadnje v petek ponovno prosil zavod za varstvo narave in ministrstvo za zdravje za mnenje. Kot poudarjajo na MOP, postopek torej ves čas teče.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Tiramola  |  21 .01. 2020 ob  16: 36
Oj, zberite ekipo, bodite enotni v tem projektu.
Naj se premakne iz mrtve točke ureditev tega prostora kanal Jernej.
O tem ne pozabit na kanal Fazan!
Potrebno ga je oduzet Marini, jadrnice naj se premaknejo v prazno Marino.
V Fazanu se je dno že dvignilo in je neprimerno za velike čolne. Recimo do 5 m dolžine.
Primerne cene.
Upravlja naj Javna Komunala, tako kot imajo Pirančani.
Dženio naredi pa te bomo častili kot Jezusa...
Hvala vsem za ta trud!