S projektom Climaparks do več novosti

Slovenija

Devet parkov iz Slovenije in Italije je danes v Portorožu zaključilo triletni projekt Climaparks, v katerem so raziskovali in osveščali o učinkih podnebnih sprememb v zavarovanih območjih. Štirje slovenskih in pet italijanskih parkov je izvedlo vrsto raziskav, nadgradilo monitoringe ter uvedlo več okolju prijaznih novosti.

Parki so dopolnili skupno mrežo meteoroloških postaj ter zagotovili primerljivost podatkov med različnimi območji. Vsak park je nadgradil stare ali uvedel nove metode monitoringa naravnega okolja, s katerimi bo dolgoročno pridobival podatke.

V Triglavskem narodnem parku so vzpostavili spremljanje gibanja gamsov s telemetrijskimi ovratnicami. V krajinskem parku Strunjan so že zabeležili bledenje sredozemske korale in njihov večji prirast ter nekatere nove vrste rib, kar je posledica višjih temperatur morja. V Sečoveljskih solinah so se ukvarjali predvsem z monitoringom ptic in analizami obiska ter s tem povezanimi ukrepi, v parku Škocjanske jame pa z analizami vrst na površju in v jami.

Na italijanski strani so se parki ukvarjali s spremljanjem visokogorske vegetacije na območju Kanina in v Furlanskih Dolomitih, z monitoringom ptic in popisom izbranih vrst v delti reke Pad ter s spremljanjem ptic in netopirjev v okolici Ravene. Podatkovne zbirke bodo omogočile načrtovanje nadaljnjega opazovanja, ki je podlaga za ukrepe v okolju.

Parki so v projektu izvedli tudi vrsto pilotnih rešitev, namenjenih trajnostnemu upravljanju zavarovanih območji, izvedli so vrsto ukrepov na stavbah. Nekateri so izbrali energetsko učinkovito gradnjo, drugi investirali v zmanjševanje porabe energije ali pa namestili sončne celice. Nekateri parki so okrepili dostopnost javnega prevoza ter uvedli ponudbo koles in električnih vozil ter tako omogočili obiskovalcem okoljsko odgovorne obiske.