RAZPIS IZ EVROPSKIH SREDSTEV: Imate idejo za projekt, ki bo izboljšal življenje na Krasu in Brkinih?

Koper

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je objavila javni poziv za prijavo projektov, znotraj katerega bodo s 350.000 evri iz evropskih sredstev podprli inovativne razvojne ideje in trajnostne projekte. Mednje sodi krepitev vaških skupnosti, varovanje narave in kulturne dediščine ter socialna vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. Rok za oddajo projektov je 30. september 2024.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov – vodilni partner LAS je objavila javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ukrepov "Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov v letu 2024" na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Pri tem so bile prepoznane potrebe na področju, kot so krepitev vaških skupnosti ter omogočanje enakopravnega dostopa do storitev večjih mestnih središč (npr. obnova vaških jeder, spodbujanje samooskrbe ter ustvarjanja trajnostnih delovnih mest na podeželju in podobno), varovanje naravne in kulturne dediščine ter prepoznavanje njunega razvojnega potenciala (npr. ohranjanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje odpadkov in njihova bolj učinkovita raba, ohranjanje in nadgradnja tradicionalnih znanj) ter enakopravna socialna vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje.

Za sofinanciranje projektov je na voljo 350.000 evrov, pri čemer je najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt investicijske narave 100.000 evrov, najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt neinvesticijske narave pa je 50.000 evrov. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, projekt pa lahko izvedejo sami ali s partnerji, najpozneje v treh letih od potrditve projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ko so še navedli, je predloge projektov možno oddati do 30. septembra 2024.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija