NEGATIVNO MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA: "Občina Ajdovščina v Mlinotestu ni ravnala v skladu s predpisi"

Vipavska dolina

Občina Ajdovščina pri pridobitvi kapitalske naložbe v Mlinotestu ni ravnala v skladu s predpisi, zato ji je računsko sodišče izreklo negativno mnenje. Občina namreč ni zaščitila občinskih interesov. Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je že izvedla popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je pregledalo poslovanje občine v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2016. V tem času je namreč občina pridobila 6,2-odstotni delež v Mlinotestu, ki ga je kupila od družbe Vipa nepremičnine, pri tem pa je sodelovala z družbo Mlino. Ko so konec leta 2017 ocenili, da družbi več ne grozi sovražni prevzem, so omenjeni delež sicer prodali družbi Mlino za 1,02 milijona evrov.

"Glede pravilnosti poslovanja Občine Ajdovščina pri pridobitvi kapitalske naložbe v Mlinotestu je računsko sodišče ocenilo, da je bilo v pomembnem neskladju s predpisi, zato je občini izreklo negativno mnenje," je računsko sodišče zapisalo v danes objavljenem revizijskem poročilu. Pri preverjanju učinkovitosti poslovanja občine o ravnanju s to kapitalsko naložbo na področju načrtovanja, izvajanja, spremljanja in nadziranja naložbene politike pa je računsko sodišče presodilo, da je bila občina delno učinkovita.

Občina namreč ni sprejela strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami in ni določila ciljev in načinov doseganja ciljev upravljanja s kapitalskimi naložbami ter niti kaj namerava z naložbami, ko bodo cilji doseženi. Ne glede na odsotnost omenjene strategije pa je Občina Ajdovščina pred nakupom delnic Mlinotesta pridobila študijo o utemeljenosti občinskega interesa, ki je izkazovala ekonomsko upravičenost naložbe.

Na področju izvajanja naložbene politike je računsko sodišče ugotovilo, da je Občina Ajdovščina z načinom pridobitve delnic družbe Mlinotest vplivala na delovanje trga. Občina tudi ni določila načina spremljanja uspešnosti poslovanja družbe Mlinotest, ni preverjala poslovanja družbe in ni imela odločujočega (prevladujočega) vpliva na upravljanje, je pa zaradi sklenitve delničarskega sporazuma skupaj z družbo Mlino lahko vplivala na nesprejetje ključnih odločitev skupščine družbe Mlinotest.

Računsko sodišče je ocenilo, da je Občina Ajdovščina s pridobitvijo 6,2-odstotnega manjšinskega deleža lastništva v družbi Mlinotest sodelovala s prevzemnikom pri izvedbi prevzema družbe Mlinotest, kar po oceni računskega sodišča predstavlja nedopusten namen pridobitve kapitalskega deleža občine v gospodarski družbi. Kot še navaja računsko sodišče, je Občina Ajdovščina sicer poročala občinskemu svetu o pridobitvi naložbe v družbo Mlinotest, ni pa poročala občinskemu svetu o upravljanju z naložbo po njeni pridobitvi.

Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja Občine Ajdovščina na področju poslovanja s kapitalskimi naložbami podalo priporočilo, v katerem predlagajo, da proda vse naložbe, za katere ne izkazuje občinskega interesa. Ni pa računsko sodišče zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija