OBJAVLJENI JAVNI RAZPISI MOK ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ: Rok za prijavo je 8. marec

Koper

Mestna občina Koper (MOK) je objavila več javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih v letu 2021. Rok za prijavo se izteče 8. marca. Poleg tega je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti. Več informacij je na voljo na uradni spletni strani koprske občine.

Minuli teden je koprska občina objavila več razpisov, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino, za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja. 

Pa še javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov, za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja ter javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev ter združenj, ki niso predmet drugih razpisov.

Zainteresirani se lahko na razpise prijavijo do ponedeljka, 8. marca.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov bo občina sofinancirala umetniške programe, redno delovanje in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore ter intermedija, pa tudi likovno in galerijsko dejavnost. V sklopu tega razpisa bo sofinancirala še projekte samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in projekte založništva.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino bo občina sofinancirala programe za otroke do 14. leta starosti. V to so zajeti programi, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja otrok ter spodbujajo ustvarjalnost in večjo vključenost različnih skupin. Sofinancirala bo tudi programe za mladino med 15. in 29. letom starosti, kamor spadajo izobraževalni programi, programi za aktivno preživljanje prostega časa, programi za zmanjšanje diskriminacije, socialne izključenosti in nasilja ter prireditve za mlade.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja, bo sofinancirala dejavnosti ozaveščanja in vključevanja javnosti v aktivnosti za promocijo zdravja.

Društvom in ustanovam, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, bo koprska občina sofinancirala aktivnosti za ozaveščanje in vključevanje v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja.

Objavljena občinska razpisa za področje turizma

Koprska občina je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti ter javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Razdeljen je na več sklopov: na sofinanciranje prireditev, velikih športnih prireditev in promocijskih aktivnosti.

Rok za prijave za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. januarja do vključno 10. marca 2021 oziroma od 10. marca do 31. decembra 2021, je 8. marec.

Sicer bo javni razpis letos imel še tri roke za prijavo, in sicer do vključno 10. maja 2021 za prireditve in promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2021; do vključno 10. junija 2021 za prireditve in promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2021; in do vključno 10. septembra za prireditve in promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra letos.

Občina je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, na katerega se lahko prijavijo samo društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma. Tudi pri tem je rok za prijavo 8. marec.

Vsi razpisi so objavljeni na občinski spletni strani, za dodatne informacije glede omenjenih razpisov se lahko zainteresirani v času uradnih ur obrnejo na občinski Urad za družbene dejavnosti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija