Na sojenju Goršetu tudi o slamnatem lastništvu podjetij

Kronika

Na sojenju Branetu Goršetu v zadevi Hidro Koper je pričal Miloš Budisavljevič. Ta je privolil, da se družbo Finesto prepiše nanj, s čimer naj bi naredil uslugo Goršetu. Ni pa bil Budisavljevič seznanjen s poslovanjem družbe in ni znal razložiti obstoja pooblastila, na podlagi katerega je s sredstvi Finesta razpolagal soobtoženi Rudolf Trček.

Budisavljevič je danes pojasnil, da je lastnik treh družb, posluje pa z dvema. S Finestom ni nikoli posloval, ni pa vedel povedati, kdo z omenjeno firmo posluje ter kdo razpolaga z ustanovnimi in drugimi listinami podjetja.

Kot je pojasnil Budisavljevič, podjetja Finesto ni sam ustanovil, pač pa je privolil, da se lastništvo prepiše nanj. "Nekomu sem naredil uslugo," je zatrdil in na dodatno vprašanje tožilke Barbare Milič Rožman pristavil, da je uslugo naredil Goršetu.

Priča se ni spomila podpisov

Priča se ni mogla spomniti, da bi kar koli podpisoval v imenu Finesta. Prav tako Budisavljevič ni prepoznal pooblastila, na katerem naj bi bil sam podpisan in ki je soobtoženega Rudolfa Trčka pooblaščal za razpolaganje s sredstvi na tekočem računu Finesta, odprtem pri Abanki. Na vprašanje tožilke, kako si razlaga to dejstvo, je Budisavljevič odvrnil, da nima razlage.

Poleg izvajanja listinskih dokazov je danes kot priča nastopil še vodja pravne službe pri Drogi Kolinski Timotej Lapajne. Ta je, podobno kot že številne priče pred njim, opisal, kako so jih iz družbe Ofis kontaktirali s ponudbo za odkup terjatve do Hidra Koper v stečaju.

Tovrstne terjatve so načeloma knjigovodsko že odpisane, saj se v stečajnih postopkih redko kdaj doseže poplačilo upnikov oz. je izkupiček "blizu nule", zato je bila Ofisova ponudba zanje zanimiva in so jo sprejeli, je opisal Lapajne.

Poleg Goršeta obtožena še njegova žena, Petak in Trček

Tožilstvo Goršetu očita poslovno goljufijo, zlorabo položaja in pranje denarja, pomoči pri kaznivih dejanjih so obtoženi še Goršetova žena Barbara ter Vlado Petek in Rudolf Trček.

Med drugim naj bi Gorše kot stečajni upravitelj oškodoval stečajno maso Hidra s tem, da naj bi ob pomoči vodje podjetja Ofis Polone Kuhar in Stajke Skrbinšek, ki sta že priznali krivdo pomoči pri zlorabi položaja in pranju denarja, na skrivaj odkupil določene terjatve Hidra. Pri tem naj bi upnike prepričal, da bodo le minimalno poplačani, omenjene terjatve pa naj bi nato za dobra dva milijona evrov odkupilo podjetje Ofis in s tem Goršetu omogočilo pridobitev protipravne premoženjske koristi.

Deli novico: