MEDNARODNA KONFERENCA INŠTITUTA INNORENEW COE: Interdisciplinarne rešitve za trajnostne stavbe (FOTO)

Izola

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta med 13. in 14. septembrom 2023, organizirala mednarodno konferenco InnoRenew CoE 2023 "Interdisciplinarne rešitve za trajnostne stavbe". V Izoli so se zbrali mednarodni strokovnjaki in si izmenjali svoje znanje ter izkušnje s področja uporabe obnovljivih materialov in trajnostne gradnje.

Konferenca se je pričela z uvodnim pozdravom dr. Andreje Kutnar, direktorice v InnoRenew CoE: "Izmenjava znanj in izkušenj na področju rabe obnovljivih materialov v grajenem okolju iz različnih delov sveta je nujna pri iskanju rešitev za razogljičenje stavbnega fonda."

Osrednji nagovor udeležencev je imel Alan Organschi, direktor in partner arhitekturnega biroja Gray Organschi Architecture v New Havenu, Connecticut, ZDA, ter direktor inovacijskih laboratorijev Bauhaus Earth, globalne interdisciplinarne pobude, katere cilj je preoblikovati gradbeni sektor. Spregovoril je o ustvarjanju sistemskih sprememb, ki temeljijo na naravnih materialih: "Naš problem in izziv so stavbe in gradbeništvo, saj način naše gradnje ni trajnosten. Z umno in trajnostno rabo lesa lahko dosežemo potrebno transformacijo gradbenega sektorja."

V sklopu šestih tematskih sklopov so udeleženci prisluhnili predstavitvam o trajnostnih rešitvah za okolje, recikliranje in optimizacijo designa, Novem evropskem Bauhausu (sooblikovanje, rešitve, estetika), inženirskih živih materialih, trajnostni gradnji in trajnostnih stavbah, prenosu znanja, vplivih na družbo, zdravje in preference ljudi ter o interdisciplinarnih rešitvah za trajnostno gradnjo.

Poleg tega so organizatorji pripravili tudi posebno delavnico v okviru evropskega projekta Pharaon, kjer so v vodeni diskusiji razpravljali o praksah, o pridobljenih izkušnjah glede dela s starostniki ter oblikovali potrebne spremembe za nadaljnji razvoj tehnologij.

Konferenca, ki je potekala pod sponzorstvom podjetja Rothoblaas, se je zaključila z diskusijo o mikrodokazilih, v okviru začetnega vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub), ki ga je Univerza na Primorskem ustanovila v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem financiranega s stani Republike Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropske unije – NextGenerationEU.

Udeleženci so skupaj razpravljali o vsebinah mikrodokazil, ki so potrebne za napredek gradbenega sektorja na področju rabe obnovljivih materialov v grajenem okolju.