KAMNOLOM ČRNI KAL JE EDEN NAJSTAREJŠIH NA PRIMORSKEM: Kako je delo potekalo nekoč in kako poteka danes?

Koper

Ste vedeli, da je kamnolom Črni Kal eden najstarejših na Primorskem? Izkoriščanje tamkajšnjih materialov sega v čas pred drugo svetovno vojno, zadnjih 60 let pa s kamnolomom upravlja CPK. Kamnolom je dobil ime po bližnji vasi Črni Kal, iz njega pa se razprostira lep pogled na črnokalski viadukt in Tržaški zaliv.

Apnenec, ki ga pridobivajo v tem kamnolomu, sodi glede na petrografske in mehanske lastnosti, med visokokakovostne surovine, saj ima visoko tlačno vrednost (214 Mpa). V okviru kamnoloma poteka predelava v pesek, drobljence in tamponske materiale, primerne za betone in voziščne konstrukcije. Obenem se pripravlja tudi lomljenec (odminiran ali izbran) in različno veliki bloki za zaščito morske obale in vodotokov. V kamnolomu lahko letno proizvedejo 75.000 m3 zdrobljenih materialov.

Sprva je delo potekalo ročno

Če pogledamo v zgodovino, se pridobivanje materiala v kamnolomu ponovno začne z izgradnjo ceste med Kozino in ankaranskim križiščem. S kamnolomom je takrat upravljalo podjetje Slovenija ceste, po zaključku gradnje ceste Kozina–Koper pa je upravljanje kamnoloma prevzela Uprava za ceste Ajdovščina. Po ustanovitvi Cestnega podjetja Koper konec leta 1961 je to prevzelo tudi kamnolom.

Caterpillar 950M

Delo v kamnolomu je bilo težaško, saj so odminiran material prevažali z vagoneti, ki so jih ročno nakladali in potiskali do čeljustnega drobilnika. Tudi na kamione so delavci materiale nakladali ročno z lopatami. Z izgradnjo lesenih silosov so delavcem olajšali delo in pospešili nakladanje kamionov, kasneje pa so lesene silose zamenjali armiranobetonski.

Zaradi vse večjih potreb po materialu in premajhni zmogljivosti kamnoloma, se je Cestno podjetje Koper leta 1971 odločilo za prenovo drobilnice, a v manjšem obsegu od zamišljenega. Kasneje je bil kamnolom deležen še nekaj manjših izboljšav, kot na primer nabave hidravličnega kladiva na rešetki, ki je zamenjalo ročno razbijanje kamenja.

Modernizacija

Vrtanje je včasih zahtevalo veliko napora, povzročalo je precej hrupa ter prahu. Ročno so prenašali težke ročne vrtalke skupaj s cevjo, s katerimi so delali le nekaj metrov globoke vrtine za razstreljevanje. Modernizacija in posodobitev opreme pa je delavcem bistveno olajšala delo. Ena zadnjih posodobitev je bila leta 2015, ko so ročno odpiranje silosov zamenjali z motornim, letos pa je po kamnolomu zapeljal tudi nov nakladalec Caterpillar 950M. Zdaj je v kamnolomu zaposlenih deset delavcev, materiala pa še dovolj za vsaj naslednjih 10 let.   

Deli novico: