IZOLSKI INNORENEW COE POZDRAVLJA ODLOČITEV EVROPSKEGA PARLAMENTA: Les je pravi material za iskanje rešitev podnebne krize!

Koper

Evropski parlament je sprejel poročilo o Novem evropskem Bauhausu, kjer so poudarili pomen preoblikovanja in nadgradnje obstoječega stavbnega fonda z uporabo naravnih materialov, kot je les. Poudarjajo prednosti prenove obstoječih stavb pred novogradnjo, pomen zmanjšanja količine odpadkov v gradbeništvu ter njihove ponovne uporabe. S tem bi pomembno povečali trajnostnost tega sektorja. Izpostavljajo pomen ozaveščanja in izobraževanja ljudi o skladiščenju ogljika v materialih, kot je les, kar jim bo omogočilo premišljeno odločanje pri izbiri materialov za gradnjo.

Wood4Bauhaus je evropska zveza lesarjev v gradbeništvu, ki je del širše iniciative Novi evropski Bauhaus. Člani te zveze, med katerimi je tudi svetovno priznani izolski raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, so zadovoljni, da so poslanci Evropskega parlamenta ponovno prepoznali prednosti gradnje in prenove z lesom v boju s podnebnimi spremembami. Odločitve, ki jih sprejemamo pri izbiri materialov, namreč neposredno vplivajo na podnebje, saj je njihova proizvodnja pomemben vir toplogrednih plinov. Gradbeništvo predstavlja skoraj 40 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. Spremembe pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in rušenju stavb lahko zmanjšajo količino ali ogljično intenzivnost uporabljenih gradbenih materialov, zmanjšajo porabo energije med obratovanjem stavbe, podaljšajo življenjsko dobo stavbe ter omogočijo ponovno uporabo ali recikliranje materialov.

InnoRenew CoE, skupaj z zvezo Wood4Bauhaus, podpira poziv Evropskega parlamenta Evropski komisiji in državam članicam, naj Novi evropski Bauhaus povežejo z valom prenove. Prav tako je nujno spodbujanje raziskav na področju zelenih stavb ter zelenih materialov in tehnik, ki prispevajo k trajnostni gradnji ter uporabnikom stavb prinašajo številne druge koristi.

 

Nenazadnje v Wood4Bauhaus pozdravljajo tudi priznanje poslancev Evropskega parlamenta pomembnosti vlaganja v izobraževanje, znanje in spretnosti zaposlenih in študentov. Novi evropski Bauhaus se namreč lahko razvija in raste zgolj, če imajo zaposleni sodobna znanja in kvalifikacije, začenši s kakovostnim izobraževanjem v okviru poklicnega in podjetniškega usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja.

Cilj zveze Wood4Bauhaus je sicer povezati različne organizacije in pokazati, da je les pravi material za iskanje rešitev podnebne krize. Ustanovili so jo kot skupni kanal za razširjanje informacij, obveščanje in predstavitev rešitev ter inovacij, ki že obstajajo v lesnopredelovalnem sektorju, ter vsem zainteresiranim predstavili pozitivne vplive lesa in lesnih izdelkov za okolje. Ustanovni član zveze Wood4Bauhaus je tudi izolski raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki je pri teh prizadevanjih zelo dejaven tudi v Sloveniji. V sodelovanju z Direktoratom RS za lesarstvo na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, podjetjem Deloitte in Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je spomladi pripravil Izvedbeni dokument ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. S tem Slovenija že udejanja odločitve, ki jih je sedaj potrdil tudi Evropski parlament.