IZOLSKA OBČINA ODGOVARJA CIVILNI INICIATIVI: "Izvedba javnega natečaja je smotrna, nujna in zakonita"

Izola

"Občina Izola intenzivno pripravlja dokumentacijo arhitekturnega natečaja za Istrski kulturni center Izola, ki ga razpisuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije," je občina v tem tednu zapisala na svoji spletni strani. Ob novici pa so z ušesi zastrigli v Civilni iniciativi Gibanje za Izolo (CI-GZI) in celo napovedali revizijo o smotrnosti in zakonitosti natečaja. Natečaj se jim namreč zdi sporen, ker so Izolani na letošnjem referendumu razveljavili občinski prostorski načrt (OPN), ki obsega tudi območje novega kulturnega centra. Na javno pismo civilne iniciative so se za naš portal odzvali na Občini Izola.

Na Občini Izola zagotavljajo, da "je v skladu s 100. členom Zakona o javnem naročanju in na podlagi uveljavljenega družbenega plana, ki določa, da je za območje bodočega kulturnega centra treba sprejeti OPPN, je izvedba javnega natečaja smotrna, nujna in zakonita".

Podlaga za OPPN so namreč arhitekturne delavnice, ki so bile izvedene 2020, in arhitekturni natečaj. Zaradi spremembe zakonodaje in neuveljavitve OPN, ki je padel na januarskem referendumu, je Občina Izola sicer na ministrstvo za okolje in prostor že 18. januarja 2022 naslovila vprašanje v povezavi z nadaljevanjem postopka priprave OPPN.

Ministrstvo je nekaj dni kasneje, podalo odgovor glede vodenja postopka priprave OPPN, v katerem je navedlo, da se do 1. junija 2022 upoštevajo določbe tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), ki določa, da se postopki priprave OPPN, začeti pred uveljavitvijo ZUreP-2, v skladu z ZPNačrt, končajo po dosedanjih predpisih. ZUreP-3, s pričetkom veljave od 1. junija 2022, pa v prvem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZPNačrt, katerih priprava se je v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 273. člena ZUreP-2 nadaljevala po dosedanjih predpisih, končajo po ZPNačrt. "Zato je Občina Izola zakonito začela z izvedbo arhitekturnega natečaja," pojasnjujejo na občini.

BONUS VIDEO: Šokanten in nenavaden galebji rop v koprski restavraciji

Kot nadalje razlagajo, je Občina Izola s sklepom župana o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za notranje ureditveno območje tovarniškega kompleksa Riba in Gostinske šole IPA 3 v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN IPA 3) pričela s postopkom priprave in sprejema OPPN IPA 3 že leta 2015. Namensko rabo območja ter usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko zasnovo podaja družbeni plan (Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Izola za plansko celoto T1/1 - Marina v Izoli v letu 2004), ki pa za območje IPA 3 predpisuje: "Strokovne in oblikovne rešitve za območje novogradenj in sanacij obstoječih objektov v območju se pridobi z natečajem. Projektno nalogo za izvedbo natečaja predhodno potrdi občinski svet."

Predvideni javni arhitekturni natečaj bo tako projektni za območje kulturnega centra ter idejni za celotno območje IPA 3. Strokovna rešitev natečaja, ki bo izbrana kot najustreznejša, bo strokovna podlaga za pripravo OPPN, civilni iniciativi odgovarjajo na občini.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
anton |  30 .06. 2022 ob  16: 45
... ali lahko izpeljete arhitekturni natečaj tudi za "mandrač", ali bomo izolani morali gledati parkirišče z vozili v najlepšem kotičku izole do smrti ...
... če ste za razvoj izole in imate željo in voljo vrniti izoli "dušo", izpeljite anketo in vprašajte domačine ali se bi strinjali, da se iz centra mesta, mandrača, umakne parkirišče na drugo lokacijo ...