IJŠ ZRS SE LAHKO POHVALI Z NOVIM POMEMBNIM DOSEŽKOM: Pri priznani založbi izšla nova monografija Vesne Mikolič

Koper

Inštitut za jezikoslovne študije (IJŠ) ZRS se lahko pohvali z novim pomembnim dosežkom, izdajo monografije 'Language and Culture in the Intercultural World' pri priznani založbi Cambridge Scholars Publishing. Monografijo je zbrala in uredila dr. Vesna Mikolič, predstojnica IJŠ ZRS Koper.

30 poglavij v knjigi je prispevalo 44 avtorjev iz srednje in jugovzhodne Evrope, med katerimi so poleg dr. Vesne Mikolič še tri sodelavke Inštituta za jezikoslovne študije (IJŠ) ZRS Koper, in sicer dr. Lucija Čok, dr. Irina M. Cavaion in dr. Matejka Grgič.

Monografija se ukvarja z večkulturnostjo in večjezičnostjo, ki sta pomembna elementa lokalnih, regionalnih, nacionalnih in globalnih skupnosti. Velik del svetovnih konfliktov izvira iz nasprotja med globalizacijo in nacionalizmi, ki ga spodbujajo rasne delitve, zloraba religij in drugih kulturnih posebnosti.

Knjiga se osredotoča predvsem na razmere v srednji in jugovzhodni Evropi in obravnava razvoj kulturnih identitet na področju turizma, izobraževanja, literature in drugih družbenih področij. Ugotavlja, katere so primerne jezikovne in kulturne politike ter v tem okviru predstavlja ustrezne metode poučevanja jezika in književnosti ter prevodne in prevodoslovne pristope.

Sestavljajo jo naslednja poglavja:

- jezik, kultura in turizem,

- medkulturnost, večjezičnost in pristopi k učenju jezikov,

- kultura v književnosti in prevajanju.

Monografija je zanimiva za učitelje in raziskovalce kulturnih študij, jezikoslovja, didaktike jezikov, literarnih ved in prevodoslovja, hkrati pa nagovarja tudi širšo publiko, ki jo zanima sodobna medkulturna družba.

Več podatkov in prodaja preko povezave: https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-5688-1