AJDOVSKIM POKLICNIM GASILCEM USPEL DOGOVOR Z OBČINO: Ne bodo jih 'degradirali'

Vipavska dolina

Po večmesečnih prizadevanjih za ureditev statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru (GRC) Ajdovščina so v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije uspeli doseči dogovor z Občino Ajdovščina. Dogovor obsega spremembo statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v GRC Ajdovščina.

Tadej Beočanin in David Švarc

V statut in pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v GRC Ajdovščina bodo vnesli tudi delovna mesta poveljnik gasilske operativne enote, vodja gasilske izmene II. in vodja gasilske skupine.

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije tako ustavljajo aktivnosti za izvedbo protestnega shoda, ki je bil sicer predviden naslednji teden, so sporočili iz sindikata. Po že napovedanih sindikalnih aktivnostih v novembru je ajdovski župan Tadej Beočanin konec oktobra s svojimi sodelavci še enkrat prisluhnil predstavnikom sindikata poklicnega gasilstva Slovenije.

Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je zapisal še, da so na ajdovski občini spoznali, da je "trenutno veljavna sistemizacija krivična do ajdovskih poklicnih gasilcev, obenem pa tudi ovira za učinkovito delovanje poklicne gasilske enote".

Prav tako bodo po sprejetju obeh aktov in podpisu novih pogodb ajdovski poklicni gasilci dobili izplačano razliko v plačah tudi za nazaj, od začetka leta, ko so bile na državnem nivoju izpogajane nove, višje plače.

Kot je za STA povedal ajdovski župan, dogovor predvideva rešitev, ki jo je "sindikat v eni točki že predlagal. Dogovor med drugim vključuje tudi to, da bomo delovna mesta vodij gasilskih izmen zapolnjevali tedaj, ko bomo imeli na voljo gasilce, ki bodo uspeli izpolnjevati ustrezno stopnjo izobrazbe."

Beočanin je povedal še, da dogovor ne pomeni velikega dodatnega stroška, le nekaj tisoč evrov letno: "Naš predlog sistemizacije je bil drugačen iz drugačnih razlogov. Eden ključnih je bil tudi ta, da nimamo v obstoječi sestavi moštva v GRC ustrezno izobraženega kadra, ki bi ta delovna mesta sploh lahko zasedli. To je bil sedaj tudi del dogovora, da se ta delovna mesta zasedajo postopoma."

Deli novico: